Zdraví - vysvětlivky

DKK = dysplazie kyčelního kloubu ( anglicky HD ) např. výsledky DKK A/A, DKK 0/0, DKK 1/2 atd.

A ( 0 ) - negativ

B ( 1 ) - hraniční ( téměř normální kloub )

C ( 2 ) - lehká ( lehká dysplazie kyčelního kloubu )

D (3 ) - střední ( střední dysplazie kyčelního kloubu )

E ( 4 ) - těžký ( těžká dysplazie kyčelního kloubu )


DKL = dysplazie loketního kloubu ( anglicky ED ) např. výsledky DKL 0/0, DKL 0/2 atd.

0 - bez znaku loketní kloub

1 - mírné příznaky loketního kloubu do 2 mm

2 - střední osteartroza nebo primární léze 2 - 5 mm

3 - těžká osteartroza nebo primární léze vyšší než 5 mm


MDR =  +/+ N/N normál - obě alely zdravé

             +/- N/P carier - postižená jedna alela  

             -/- P/P postižený - postižený obě alely  


DNA - CEA = R/R +/+ normál - obě alely zdravé 

                      R/r +/- carier - přenašeč = postižená jedna alela

                      r/r -/- postižený - postižené obě alely


PRA - rcd = +/+ N/N normál - obě alely zdravé

                   +/- N/A carier - postižená jedna alela

                   -/- A/A postižený - postižené obě alely


DM = +/+ G/G normál - obě alely zdravé

          +/- G/A carier - postižená jedná alela

          -/- A/A postižený - postižené obě alely